fredag 20 januari 2012

Litteraturseminarie 20/1-12

Följande frågor valde vi att diskutera på vårt seminarium efter att vi läst Thulins avhandling.
Vad innebär begreppet lärande?
Barn inhämtar kunskap, färdighet och de utvärderar/utvecklar sina förmågor. Barn lär av varandra och lär sig genom att (försöka) lära ut till någon annan. Barnen måste få fundera på sina funderingar i fred och inte störas av läraren, men sen få en ledande fråga som kan leda fram till kunskapen. En sådan fråga kan vara ”Vad tänker du där?” Läraren måste ta till vara på barnens tidigare erfarenheter. Man kan inte lära någon något utan personen måste lära sig själva. Om barnen visar intresse för något borde läraren anamma och skapar ett projekt/tema efter det. När kunskapen blir en del av barnen, är den erövrad. Variation är viktig.

Hur kan vi som blivande förskollärare förändra barnens attityder gentemot naturvetenskap och teknik? Är det för att det mestadels är kvinnor som arbetar i förskolan?
På sidan 21, i artikeln, står det att det bara är 15 % av tillfrågade pedagoger som har valt att prioritera naturvetenskap som ämne. Detta tror vi beror på att tekniken är mansdominerad och vi kvinnor anses inte vara lika bra på teknik. Handlar det om intresse och/eller kunskap? Läroplanen är förhållandevis ”ny” – naturkunskapen är alltså också ny inom förskolans värld vilket speciellt den äldre generationen eventuellt anse vara svårt och krångligt. Kanske för att de inte haft med sig naturvetenskapens och teknikens kunskap från början. Vi måste försöka se allt mer som en lek och att teknik inte behöver vara svårt. Vi som nyutbildade måste ta initiativ till att börja introducera detta mer på förskolorna. Vi behöver poängtera att det inte är svårt med teknik och att det inte är bara männen i samhället som gör tekniska saker, samt föra över denna kunskap till barnen.

Hur skall frågor formuleras för att det skall vara bra frågor? Hur skall man på bästa sätt lyssna på barnens frågor men ändå hålla sig till ämnet? Är arbetet för målinriktat och missas då barnens nyfikenhet?
Frågor behöver ställas med inlevelse samt vara öppna och intresseväckande. Om något barn ställe en fråga som inte hör till ämnet, måste vi som förskollärare kunna säga att vi tar det sen – för att kunna hålla fokus på ämnet. Det är viktigt att detta ”sen” verkligen blir av för att barnet inte skall känna sig ignorerat. Dessa frågor skulle kunna leda till att skapa nya teman. Det är viktigt att ta vara på barns funderingar och tankar och anamma deras nyfikenhet.

Röstläge? Variation?
Thulin verkar vara negativ till att använda sig av lekröst vid aktiviteter med barn. Vi håller inte riktigt med utan anser att variation i röstläge kan vara bra för att förstärka en information eller fånga barnens uppmärksamhet. Vi har sett att pedagoger kan föreslå olika aktiviteter/kläder med olika röstläge, en positiv och en negativ läge, vilket leder barnen till vad de skall välja. Antropomorfistiskt uttryck tycker vi kan bli för mycket/för barnsligt vilket kan tappa det naturvetenskapliga fokuset.

Samlat omdöme? Vad gav artikeln oss?
Vi tyckte att artikeln var lätt att förstå samt att språket var lättförståeligt Vi anser att Thulin var lite negativ till saker, utan att förklara sig till exempel vad som är en ”bra” fråga att ställa till barn. Vi håller inte alltid med henne i detta.  

//Basgrupp 1A och 1B

2 kommentarer:

  1. I det första stycket reagerade jag på begreppet ledande fråga. Jag tror jag förstår vad ni menar utifrån fortsättningen av stycket. Begreppet ledande fråga innebär egentligen något helt annat än det ni nog avser i det här fallet. har ni kvar min "frågeöversikt" så kan ni läsa där annars tar jag upp lite om frågor när vi ses nästa vecka. Bra att ni känner ert ansvar att ta tag i ämnena naturvetenskap och teknik när ni kommer ut. Jag har träffat två lärarstudenter som fått tillsvidare anställning och en av motiven för att de blev anställda var just att de hade med sig kunskaper om dessa ämnena. Jag håller helt med er i mycket av det ni skriver och det kan mycket väl fungera som en mål/arbetsbeskrivning. Det som behövs utifrån den är att fundera över hur det skall genomföras i praktiken.

    SvaraRadera
  2. Tack Anna-Stina för dina kommentarer självklart tar vi åt oss av det du skriver och funderar hur vi tänkt oss med begreppet "Ledande Frågor". För övrigt tyckte vi att seminariet gav oss en större inblick i ämnet. MVH/Grupp 1.

    SvaraRadera