måndag 7 maj 2012

kompletering etik


Det finns mycket som pedagogerna kan lära ut till barnen inom natur och teknik på förskolan. Tyvärr faller många delar inom natur och teknik bort och oftast är det olika delar som faller bort för olika barn. Det beror på vilket förhållningssätt pedagogerna har till natur och teknik och vad de anser vara viktigt. Jag anser att det är pedagogerna som bestämer vilket innehåll som lärs ut och vad som faller bort. Samtidigt innehållet som väljs stödjs oftast av läroplanen. Man kan få in målen ur lpfö98(rev 2010) som handlar om natur och teknik i många olika uppgifter. Lärarna väljer vad de anser vara viktigt och använder sig av det innehållet.

Jag anser dock att det är synd att det är pedagogerna som väljer innehållet beroende på vad de anser vara viktigt och är intresserade av. Det kan göra att vissa barn är bara experter på vatten samtidigt som andra barn har skapat sig en grundläggande förståelse för många delar av natur och teknik.

Etiska och estetiska perspektiv kommer in i vår undervisning genom våra värderingar, om hur vi värderar handlingar, värderar åsikt samt kunskaper. Vad som är rätt och fel kommer nog alltid in i undervisningen. Ett exempel som nämns i på J, Wernvik föreläsning den 27/2-2012 på Skövde högskola är allemansrätten. Om barn bryter av grenar på ett friskt trä och pedagogen är kunnig och anser att det är fel ska man berätta för barnen att trädet lever och inte får bryta av grenar för det finns en lag. Det handlar dock om vad pedagogerna anser vara rätt och om de vill ta sitt ansvar och lära barnen om natur.    

Allemansrätten har uppstått på min VFU, pedagogerna har lärt barnen att de bara plockar upp natur material från marken och inte skada olika växter som finns inne på förskolans område eller när de är ute i skogen. Beroende på vilka etiska handlingar som sker på förskolan är den etiken som förs vidare till barnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar