tisdag 20 mars 2012

Åsa´s planering, genomförda och utvärdering av aktivitet.

Åsas planering, genomförande och utvärdering av aktivitet med barnen på VFU-förskolan.

PLANERING
Jag skall ha en aktivitet om fotosyntesen på min VFU förskola. Jag har utgått från mål ur förskolans Läroplan 98 reviderad 2010 som syftar till den aktivitet som jag skulle genomföra. I Lpfö 98 rev 2010 står det att: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (utbildningsdepartimentet, 1998 rev 2010). Detta är något jag har haft som grund i min planerade aktivitet.


Syfte:
Syftet med aktiviteten är att barnen skall få en uppfattning om vad fotosyntesen innebär. Barnen skall även få en uppfattning om vad solen, koldioxid, vatten, klorofyll, druvsocker och syre har för uppgift i fotosyntesen.


Jag vill kunna öka barnets förståelse för fotosyntesen och kunna förklara för barnen varför just fotosyntesen är viktig för oss människor och djur här på jorden.
Frågeställningar:
1. Visar barnen förståelse för fotosyntesen?
2. Kan barnen koppla ihop vårt ärt-experiment med fotosyntesen?


Antal barn:
9 stycken


Material:
Plastmuggar, hushållspapper, plastfolié, ungsfolié, gula ärtor, glasslåda, sax, laminator, dator, skrivare, papper och pennor.


Metod:
Jag kommer att interjuva barnen innan vi börjar med själva aktiviteten. Jag valde detta först för att se vad de kan och har för funderingar innan. Efter vi har gjort aktiviteten kommer jag ställa samma frågor igen för att se om svaren blir desamma eller om de har skett något lärande. Sedan kommer barnen få plantera var sin mugg med gula ärtor. Några av muggarna kommer att stå i solen och de andra ställer vi i en glasslåda med ungsfolié runt omkring sig. Så att de står mörkt. Detta experiment gör vi för att barnen skall få en förståelse för varför just solen är viktig för växterna.


I förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010 står det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och hur samtala om naturvetenskap” (Utbildningsdepartimentet 1998, rev 2010).
Under VFU perioden kommer kontinuerligt flanosagan att presenteras för barnen. I flanosagan kommer begreppen solenergi, koldioxid, vatten, klorofyll, druvsocker och syre göra sig till känna. Barnen kommer att få en uppfattning om vad begreppen innebär och hur de fungerar i fotosyntesen.

I förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010 står det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn visar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Utbildningsdepartimentet 1998, rev 2010).

GENOMFÖRANDE
Jag började att samla alla barnen som skulle vara delaktiga. Det blev 9 stycken (alla barn födda 2007).


För att få in tekniken i aktiviteten så fick barnen bli delaktiga i att skriva ut bilder på datorn och sedan hjälp till att klippa ut bilderna och laminera.


Sedan började jag att ställa lite intervju frågor. Dessa var:

1.  Varför har träden inga löv på vintern men på sommaren?
2. Kan ni förklara varför det är så?
3. Varför har träd rötter?
4. Vad tror ni träden äter för mat för att få löv?
5. Tror ni växter träden andas?
6. Är solljus viktigt för växter?

När barnen hade fått svara vad de tror händer och är så planterade vi de gula ärtorna i plastmuggarna. Vi fyllde muggarna med hushållspapper som vi fuktade med vatten. Vi stoppade ärtor runt kanten. Men barnen tyckte det var roligt med ärtorna så de satt i lite fler än vad de skulle vara.Sedan ställde vi några av muggarna i fönstret. De andra muggarna ställde vi ner i en glasslåda som vi la ungsfolié över för att hålla det mörkt. Sedan skrev vi lappar där det stod mörkt och ljust som vi sedan placerade ut vid muggarna.

Vi har också gjort flanosagan vid flertalet tillfällen. Vi har pratat om vilka delar som ingår i fotosyntesen. Vi har skrivit ner orden på lappar och sedan ljudat dem tillsammans. Barnen har suttit och kopieringskrivit texten när lapparna har suttit på upptejpade på fönstret i vår fotosynteshörna.


Lek och kreativitet
Jag anser att barnen fick med sig lek och kreativitet i aktiviteten. När vi planterade så fick de göra som de ville. De tyckte de var roligt att stoppa i fler ärtor än vad som skulle vara men vi gjorde det på ett lekfullt sätt så det fick bli så som de ville. När vi avslutade varje aktivitet så har barnen suttit kvar och kopieringskrivit alla orden som de sedan skall ta med hem och visa sina föräldrar. De har även lekt ”kalle klorofyll” som lagar druvsocker. För att göra det på ett mer lekfullt sätt så gick vi ut i skogen som ligger avgränsande till förskolan. Där satte vi oss och gjorde vår flanosaga. Under min aktivitet så tog jag hänsyn till det som står i läroplanen Lpfö 98 rev 2010 och våra VFU mål. Genom att plantera, följa och de olika delarna så fick barnen utforska och ställa egna hypoteser om vad som skall hända eller händer. På så sätt fick barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och undersöka fenomen på ett lustfyllt och kreativt sätt.
UTVÄRDERING
Som avslut så går vi igenom intervjufrågorna igen. Efter att ha planterat, barnen har kunnat följa processen, vår flanosaga och vi har gått igenom orden vad de är och vad de betyder så kan jag nu se att barnen har lärt sig några nya begrepp. De vet nu att solen är viktig för allt som lever på jorden. De har lärt sig utav mig men framför allt av sina kamrater när de har observerat varandra men också samtalat om de olika begreppen. Även om vad som kommer att hända med ärtorna m.m. De har lärt sig mycket enom att kunna följs processen
Dag 1

Dag 5

Dag 8

Dag 11


Här kan barnen tydligt se att våra växter behöver solenergin för att kunna bli gröna och fina för att klorofyllet skall kunna arbeta med att kunna "laga mat" till löven och trädet. Får det ingen sol så blir de bleka och orkeslösa inte alls lika starka som de ärtorna som stod i solen.
Jag har också lärt mig mycket under denna aktivitet genom att kunna observera och följa barnens tankar och ideér. De frågar i förväg vad som händer och vill att man skall berätta mer. Det jag lärde mig var att hålla svaren för mig själv och låta barnens tankar och idéer och tankar komma i första hand. I början av aktiviteten så var det bara barnens tankas och idéer som gällde. Ju närmare aktivitetsavslut vi har kommit ju mer förståelse har de fått och många av barnen har själva förstått att deras tidigare tanke inte stämde vilket gör att jag anser att det har skett ett lärande hos barnen. Meningen med aktiviteten var inte att de skulle kunna hela fotosyntesen utan de skulle känna till den och kunna vissa begrepp. Förskolan lägger ju grunden till ett livslångt lärande så nu har jag sått ett frö om fotosyntesen hos dessa barn vilket de han ha med sig upp i skolan för ytterligare lärande.
Helldén (2010) menar att det är pedagogen som leder fram aktiviteten genom att ställa problematiserade frågor och avvaktar svaren samt hjälper barnen att söka själva efter svaren. Han menar att det har en central poäng i meningsfullt lärande att barnen får möjlighet att tänka och reflektera över sina aktiviteter. Det är viktigt tycker jag, att läraren skapar möjligheter för barn steg för steg så att barnen tycker det är roligt och känner sig mer delaktiva i sina aktiviteter.
Referenslista
Hellden, G. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk belysning. Stockholm, Liber.

Utbildningsdepartement (1998 rev 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev 2010. Stockholm: Regeringskansliet.


5 kommentarer:

 1. Vilket bra upplägg du fick till med ditt projekt..Jag återkommer med min redovisning har några bilder kvar att fota för att få med allt..

  SvaraRadera
 2. Det var kul att du tagit så mycket bilder så vi verkligen kan se här på bloggen hur de utvecklats :)

  SvaraRadera
 3. Vilket intressant projekt ni gjort, mkt kreativt tänkande. Har ni gjort sagan själva?

  SvaraRadera
 4. Hanna: Ja vi har gjort sagan själva.

  SvaraRadera
 5. Bra strategi val att återanvända frågorna för att därigenom förstå om barnen utvecklat sina tankar. Det är mycket tveksamt om man kan kalla aktiviteten för en lek, bara för att de fick göra som de ville. (detta är inte ett kriterium för lek)Däremot har du låtit barnen vara dels delaktiga i processen, dels kreativa i sina val. Ditt genomförande har varit konkret, vilket underlättar lärande. Innehållet har också varit relevant och lagom omfattande för barnens nivå. Det har också funnits repetitionsmoment, som säkert bidragit till att barnen utvecklat sin förståelse. Jag tror precis som du att du säkert sått frön i dubbel bemärkelse!

  SvaraRadera