fredag 2 mars 2012

Planering inför aktiviteter med barnen

Syftet med våra aktiviteter är att barnen skall få en enkel uppfattning om sinnet känsel samt relatera till begrepp som rör ämnet så som vasst och mjukt.
Aktiviteterna kommer att göras tillsammans med 2-5 barn i åldern 2-5 år och kommer att anpassas efter barnens ålder och förmåga.
För att uppnå vårt syfte har vi planerat att göra nedanstående aktiviteter tillsammans med barnen. Vi har även andra aktiviteter som vi kan utföra om barnen visar intresse för något mer än nedanstående aktiviteter.

Känselmemory
Syftet med aktiviteten är att få ökad förståelse för begreppsuppfattning som till exempel mjukt, hårt, vasst mm. Samt att känna skillnaden på dessa. 

Vi kommer att lägga saker som känns likadana i två olika påsar (som inte är genomskinniga). Sakerna i påsarna skall kännas likadana men behöver inte se likadana ut. Barnens uppgift kommer sedan att bli att plocka fram en sak ur varje påse som känns likadan.

Förslag på saker i påsarna:
Pärlplattor
Gosedjur
Pusselbit (i trä)

Ur Lpfö98 (rev 2010):
 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp”


Punktskrift
Målet är att barnen skall kunna få förståelse för att man med hjälp av teknik kan använda ett annat sinne än synen för att kunna läsa.

Vi kommer att göra egen punktskrift som barnen skall få känna på.

Ur Lpfö98 (rev 2010):
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen”


Den blöta trasan    
Målet med denna aktivitet är att barnen skall få känna, och få en enkel förståelse, hur kroppen fungerar med varmt och kallt. Vi kommer att lägga en blöt trasa på barnens arm och så får det känna hur det känns på huden. Vi kommer på ett enkelt sätt förklara för barnen vad som händer i kroppen samt vad som händer med trasan om den ligger kvar längre, det vill säga aggregationstillstånd.

Ur Lpfö98 (rev 2010):
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och enkla fysikaliska fenomen”

Aggregationstillstånd
Detta tillstånd är ett fysikaliskt tillstånd som ett ämne kan befinna sig i. Tillstånden är gas, flytande och fast. Ändringar mellan tillstånd kallas fasövergångar och fasövergången i vår aktivitet är från flytande till gas vilket också kallas för ångbildning. Omvandlingen mottar energi.

2 kommentarer:

 1. Aktiviteterna kommer säkert att hjälpa barnen uppleva känseln på olika sätt, men hur tänker ni när ni skriver "en enkel uppfattning"? Vad innebär det för er?
  Under Aggregationstillstånd skriver ni att omvandlingen mottar energi. Är begreppet mottar relevant i sammanhanget?
  Hur tänker ni kring "den blöta trasan"? Ni skriver om begreppen varm och kallt. Börjar ni med en varm/ljummen trasa, så att barnen känner skillnaden när det så småningom blir kallt?

  SvaraRadera
 2. Det vi menar med "enkel uppfattning" är att vi som lärare på ett enkelt sätt med enkla ord ska förklara för barnen vad känsel är. Vår tanke är att barnen ska förstå att vi känner olika och beroende på ålder kanske barnen även kan skapa sig en förståelse för varför vi känner olika men "enkel uppfattning" är att vi ska försöka ge barnen denna förståelse på ett enkelt sätt.
  Egentligen kanske inte begreppet mottar energi är relevant i vårt sammanhang men det vi menade när vi skrev mottar är att trasan med vatten på mottar värmeenergi från kroppen för att fasövergången från flytande till ånga ska bildas. När vi gör aktiviteten "den blöta trasan" med barnen har vi tänkt börja med en varm trasa för att barnen ska känna skillnaden när det sedan blir kallt på huden.

  SvaraRadera