onsdag 28 mars 2012

Hannas genomförande och utvärdering.

Genomförandet.
I vår basgrupp gjorde vi en gemensam planering för aktiviteter med barnen. Vi ville göra ett känselmemory. Syftet med aktiviteten är att barnen skulle få en uppfattning om vårt sinne känseln samt att även få en förståelse för de relaterade begreppen som rör känsel t.ex. vasst, mjukt, taggigt och hårt.
När jag genomförde aktiviteten med barnen delade jag in dem i två mindre grupper (4:a i ena gruppen och 5 i den andra) när jag gjorde aktiviteten, detta för att alla barn skulle få göra känselmemoryt och att alla skulle få komma till tals. Barnen som var med på aktiviteten var mellan 3-4 år.
Jag började med att fråga om de kunde berätta för mig vad känsel var för någonting. Några barn satt tysta, någon sa att de inte visste ett annat barns svarade att det är när man är kär. Visst det är ju hur man kan känna med förknippas mer med känslor. Jag började förklara för barnen om vad känsel är och att vi kan känna material på olika sätt en del saker är taggiga, vissa kan vara mjuka och andra saker kan vara hårda, kalla och sträva. Jag berättade också för barnen om man slår sig, vilket oftast gör ont, att det är vår känsel som ger denna upplevelse.
Jag hade lagt föremål i två påsar med samma saker i påsarna. Det gällde för barnen att känna med både höger och vänster hand och se om de kunde få upp likadana föremål ur båda påsarna. Det var inga problem för dem. Jag gjorde om i påsarna lite och ett barn i taget fick sedan sträcka ner handen och ta en sak och känna på för att sedan förklara för de andra barnen hur det kändes. Detta märkte man att barnen tyckte var roligt och de satt med händerna o påsarna och blundade för att de verkligen skulle koncentrera sig på att känna. Det var intressant att se deras utveckling från att först bara säga att något var hårt till hur det mer började förklara formen att föremålet kunde vara hårt på ena sidan och taggigt på andra sidan (pärlplatta). Jag hade lagt ner ett sandpapper i påsen men att förklara det var inte så lätt här sa de att det både var hårt och mjukt, jag berättade för dem att man kan säga att det är strävt, det var nog ett ord det inte kommit i kontakt med innan. Efter ett par omgångar med beskrivande av föremålen så förklarade de sandpappret som strävt och mjukt.
Genom att genomföra aktiviteten på detta sätt anser jag att jag både tog hänsyn till kreativitet, lärande och lek. Barnen var med och lekte fram begreppen i memoryt samt när de fick förklara för det andra. Efter jag avlutat min aktivitet fortsatte barnen att leka och de förklarade och gissade vad som förklarades.
De här punkterna ur Lpfö98 (rev 2010) har jag haft med som utgångpunkt i mitt genomförande, ”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp” samt att ”förskolläraren ska ansvara för att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker”. En annan sak som står i Lpfö98 (rev 2010) är att ”barnen ska stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik”.
För att jag skulle få med teknikdelen i min aktivitet frågade jag barnen om de visste hur man kan läsa om man inte kan se någonting d.v.s. om man är blind. De flesta hade ju sett att blinda hade en käpp som de kände med när de gick, men hur de läste förstod de inte. Jag berättade för barnen om hur känsliga fingertoppar vi har och att det är med dem som de läser. Jag hade med mig en medicin kartong där det står med blindskrift på. Barnen fick känna på det och se hur det såg ut.  Även om de inte kommer ihåg det om ett tag så kanske det någon gång kommer på att de faktiskt har känt på blindskrift det är det som jag hade som tanke i min aktivitet att det ska ha kommit i kontakt med det behöver inte kunna det utan bara få ett hum om det.
Utvärdering.
Jag anser att det var ett bra val att dela in gruppen i mindre grupper. Först tyckte jag det var lite svårt när det inte begrep ordet känsel. Sedan släppte det och jag kände att jag kom vidare. Jag förklarade på ett enkelt sätt vad känsel är för barnen genom att ge barnen exempel på saker de själva har erfarenheter om. Man kan egentligen se det som att barnen redan visste med tanke på att de var så duktiga på att beskriva föremålen. De hade många begrepp klara för sig men de kanske inte hade kommit i kontakt med just ordet känsel.
Jag hoppas att barnen fick med sig lite kunskap om begreppet känsel efter min avlutande aktivitet.

2 kommentarer:

  1. Du har anpassat ditt genomförande på ett medvetet sätt, utifrån barnens erfarenhetsvärld, vilket främjat deras lärande.
    Ja, det är inte lätt för barnen att särskilja begreppen känsla och känsel.Det framgår inte i din text, men jag hoppas att du pratade med barnen om skillnaderna i de båda begreppen.Du har helt rätt i att man inte kan begära att barnen skall komma ihåg allt, men jag tror precis som du, att upplevelsen finns där att plocka fram, som en erfarenhet, nästa gång de möter begreppet. Om du pratar med några av barnen, när du är tillbaka på din Vfu-skola så får du en bekräftelse om/vad som fastnat i deras medvetande.

    SvaraRadera
  2. Jag pratade med barnen om skillnaden på känsla och känsel och gav de olika exempel.

    SvaraRadera