söndag 25 mars 2012

Veronica´s Planering, Genomförande & Utvärdering om ämnet: Fotosyntesen
Fotosyntsen presenteras på VFU-Förskolan med 6 barn samtliga barn är födda 2006.
Planering:

I vår basgrupp 1B hade vi bestämt oss för att genomföra ett projekt med barnen om Fotosyntesen. Vår planering utgick ifrån Förskolans Läroplan 98 reviderad 2010 där det står att:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (s.9).

Med detta citat grundar sig vårt projekt och min aktivitet som jag utförde på förskolan.
Aktivitetens Syfte

Som jag vid ett tidigare inlägg i bloggen nämnt så var aktivitetens syfte att barnen skulle få en uppfattning om vad Fotosyntesen innebär. Barnen skulle även få lära känna nya ord som vi valt att ha med i vår ”flanosaga” om fotosyntesen. Dessa ord var: Solenergi, Koldioxid, Vatten, Klorofyll, Druvsocker samt Syre.
Frågeställningar kring ämnet

1. Visar barnen någon förståelse för Fotosyntesens innebörd?

2. Kan barnen koppla ihop Ärt- experimentet med Fotosyntesen?
Material som användes i aktiviteten:

Plastmuggar, Hushållspapper, Ärtor, Folie, vatten, sax, dator, lameneringsmaskin, skrivare samt flanotavla.
Metod

Jag kommer prata med barnen innan aktiviteten om solen och ställa frågor till barnen om vad solen innebär för dem och vad de tror att solen har för uppgift här på jorden.

Sedan kommer barnen att få så ärtor i genomskinliga plastmuggar. Den ena plastmuggen kommer att få stå i solljuset medan den andra muggen kommer ha folie om sig för att stänga ute ljuset. Detta skall visa barnen på ett konkret sätt vad solen har för uppgift för växterna.

Kontinuerligt kommer jag presentera en Flanosaga om Fotosyntesen. Detta gör jag för att barnen skall få förståelse över begreppen och dess betydelse, samt att de skall kunna knyta an sagan med vårt ärt- experiment.

Wickman, Persson (2009) skriver att syftet med att lära sig ämnet NO är att barnen/eleverna har användning för det senare i skolan eller i något annat framtida sammanhang. Därför tycker jag att ämnet fotosyntesen är ett relevant ämne som man bör känna till i framtiden, och det jag gör hos dessa barn är att ”så ett frö” och fånga deras uppmärksamhet kring begreppet och dess innebörd så att de i framtiden kanske kan plocka fram denna erfarenhet som de fick redan på förskolan för att kunna knyta an till framtida uppdrag.
Genomförande

Vi satte oss på golvet i samlingsrummet och pratade allmänt om solen och vad solen gör för nytta. Barnen ställde frågor, kom med egna tankar och resonerade med varandra vad solen har för uppgift på vår jord. Sedan fick barnen plantera ärtor i en plastmugg som var genomskinlig, i botten lade vi hushållspapper som vi fuktade med vatten. Alla barn fick göra varsina muggar med både genomskinlig mugg och varsin mugg med folie runtomkring för att stänga ute ljuset.
Pojken klär in muggen i folie.

Jag frågade barnen vad de trodde skulle hända med de ärtor som inte fick ljus. Barnen svarade olika, men jag bestämde att vi inte skulle ta reda på det fören om ett par dagar. Då skulle förhoppningsvis ärtorna börjat knoppa. Spänningen var olidlig!
 
Här visar jag barnen att det står LJUST, i de muggarna planterade vi de ärtor som skulle få solljus.
Vår egna lilla "projekt hörna"


Tillsammans med barnen färdigställde vi även den Flanosaga som jag hade förberett på datorn. Barnen fick hjälpa till att skriva ut bilderna, laminera dem och klippa till dem i rätt storlekar. I detta moment fick jag in tekniken i aktiviteten.Under varje stund med flanosagan ställde jag upprepade frågor till barnen som: Vad händer med växterna på hösten? Vad har solen för uppgift i fotosyntesen? Vad behöver trädet för att kunna få löven att växa? Vad finns i löven för att de ska få sin gröna färg? Vad lagar löven för mat?

Lek & Lärande i Aktiviteten

Barnens glädje till denna aktivitet gav mig energi att vilja göra detta gång på gång, när jag kom till förskolan. Jag som trodde att detta kommer bli för svårt trodde helt fel. Barnen ville låna min flanosaga efter varje pratstund vi hade haft om den och de imiterade och tog efter vad jag sagt och ”lekte” fram ett lärande med varandra som jag såg det. Barnen försökte uttala orden och även skriva dem då jag satt upp orden i fönstret. Orden i fotosyntesen var inte enkla därför tror jag att de var extra roligt att uttala dem och få en bekräftelse på att de gjorde rätt. I Förskolans läroplan 98 reviderad 2010 står det att:
Förskolan skalla sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (s.12).

Vilket jag tyckte att barnen tydligt visade då de försökte ljuda orden och förklara vad de hade för uppgift när de lekte med flanosagan.

Barnen var även mycket uppmärksamma på att blommor och fåglar hade vaknat till liv när vi vistades på utegården. Jag försökte prata och diskutera med dem då vi var utomhus om varför växterna och djuren vaknade till liv när våren hade kommit. Alla barn var överrens om att solen hade stor betydelse även för växterna ute som inomhus samt varför djuren på jorden skulle kunna leva.
 
Pojken hittade en snödroppe och kom för att visa mig. Snödroppen tog vi med in och satte i ett glas med vatten. sedan berättade pojken för sina kamrater "att solen hade vart här och värmt lite så snödroppen skulle komma fram"

Det Helldén, m.fl. (2010) skriver om utomhusmiljön på förskolan är att barnen behöver få en möjlighet att lösa uppgifter och utforska naturen i ett eget tempo och efter sin egna förmåga, men för att få en övergripande förståelse så krävs det att en pedagog gör barnen medvetna om lärandeobjektet, de vill säga genom den språkliga konversation som sker mellan barn och pedagog. Utmanas barnen och om vi hjälper dem att fokusera kring de vetenskaplig fenomen de hittar så lär de sig även vad de har för betydelse.
Utvärdering

Barnen har kunnat följa ärtornas förvandling från att bara vara en ärta till att faktiskt börja gro och bli gröna. Fast något de upptäckte var att ärtorna i de muggar som hade folie kring sig hade ärtorna börjat gro och växa men de hade inte fått någon grön färg. Vad kunde detta bero på? Det var något vi diskuterade och vad som fick avsluta vårt ärt-experiment var att barnen nu kunde koppla ihop solens energi i vår flanosaga med ärt-experimentet.

För att gå tillbaka till min frågeställning kring ämnet så kunde jag nu se att barnens förståelse för Fotosyntesen gjorde sig synlig då de återberättade och förklarade ordens begrepp som sagan innehöll samt att de kopplade ihop solens energi med ärtornas växtlighet.

Mycket tankar och härliga kommentarer har jag fått av barnen kring projektet. Jag har lärt mig att barnen skall få upptäcka och ta lärdom av det de utför och att jag inte alltid ska ställa korrekta svar innan de själva har funderat över frågan. Detta projekt kommer jag att ta med mig i mitt framtida yrke och kommer säkert genomföra det med barnen på förskolan fler gånger. Det var roligt och lärorikt för mig att se att barnen kan bara de vill, så länge jag lyckas fånga deras intresse och uppmärksamhet.   
Bilaga
Sagan om Fotosyntesen
Det var en gång ett ledsamt och ensamt litet träd.
En dag tittar solen fram och lyser sina strålar på det ledsna trädet.
Trädet blir glad av att solen tittar förbi och värmer trädet med sina solstrålar, Trädet är också nöjd över att all den koldioxid som finns i luften ger trädet energi (mat).
Men av all värmen blir trädet väldigt törstig och då plötsligt börjar det att regna på trädet.  
Va gott, trädet suger in vattnet med hjälp av sina rötter som finns i marken. Nu har trädet tagit emot både sol, regn och koldioxid från luften.Plötsligt börjar det hända något på trädet, små små gröna blad börjar växa ut på trädets grenar.
I det gröna bladet finns det klorofyll som gör att bladet får sin fina gröna färg.
Bladet sätter igång med att laga ”mat” maten som bladet lagar kallas för Druvsocker, och Syre
Syret som bladen ger ifrån sig gör så att vi människor och djur kan andas och leva här på jorden!
Bilderna vi använde oss av i sagan.


Referenser

Hellden, G. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk belysning. Stockholm, Liber.

Wickman, P-O. & Persson, H. (2009). Naturvetenskap och naturorienterade ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber.

Utbildningsdepartement (1998 rev 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev 2010. Stockholm: Regeringskansliet.


5 kommentarer:

 1. Lite roligt med pojken som hittade vårblommar och att solen hade lyst på den :-) Var det något som han förmedlade till de andra barnen på förskolan??

  SvaraRadera
 2. Vad fint ni har gjort det med sagan och era växter :)väldigt häftigt de där men ljust och mörkt, vilken bra idé!

  SvaraRadera
 3. Ja Åsa visst var det kul..Han visade mig först och berättade för mig att solen hade värmt den. sen fick han berätta för sina kompisar på samlingen senare.

  SvaraRadera
 4. Håller helt med om att fotosyntesen är ett viktigt ämne, men det är inte lätt att åskådliggöra då det är en ganska osynlig process. Jag tycker du har skapat ett mycket relevant innehåll anpassat till barnen, genom både konkreta aktiviteter och sagan. Du har verkligen visat att även "svåra" begrepp går att bearbeta och väcka intresse för bland förskolebarn. Så frön har du allt sått!

  SvaraRadera