måndag 19 mars 2012

Motiv till val av fenomen.

Som ni läst i tidigare inlägg har vi valt att arbeta med vårt sinne känseln. Motivet till vårt val av fenomen är att känsel är någonting som barnen kommer i kontakt med dagligen i sin omvärld. De stöter på olika begrepp som till exempel hårt, mjukt, kallt vasst och taggigt. Vi vill att barnen skall få en förståelse för att detta är begrepp som relaterar till känsel samt att barnen kan uteveckla en begreppsförtåelse. Dels genom att vi känner olika på olika delar på kroppen samt att de olika begreppen kan beskrivas och kännas på olika sätt.
För att koppla ihop detta med den naturvetenskapliga innehållsrelevansen har vi tidigare beskrivit hudens uppbyggnad och att det är våra nervbanor i kroppen som skickar impulser till hjärnan och att det är först som när impulsen/informationen når känselcentrum i hjärnan som vi blir medvetna om upplevelsen. Vill ni läsa mer om detta så kolla in vårt blogginlägg om ämnesteoretisk redogörelse för naturfenomenet (27/2.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar