tisdag 3 april 2012

Gemensam utvärdering för grupp 1A


Vi har tillsammans utvärderat våra aktiviteter kring projektet känsel. Vi har diskuterat likheter och skillnader med våra aktiviteter och vad vi skulle kunna utveckla om vi skall göra något liknande igen. 

Alla vi fyra i gruppen startade vårt projekt med att ställa frågor till barnen om känsel och gemensamt var att barnen hade svårigheter med att koppla ihop begreppen ”känsel” och att det ”vi känner” hör ihop. Barnen visade stor förmåga på att beskriva hur de olika materialen känns men att detta hör ihop med sinnet känsel var ingen kunskap som de visade att de hade.

Känselmemory var en aktivitet som barnen visade stort intresse för. Många tyckte att det var spännande att få känna i påsarna utan att de såg vad som fanns i. Vi ansåg att aktiviteten var bra planerad och utformad då det gick att variera frågor till barnen om vad de skulle plocka upp. Memoryt var också positivt då vi utförde aktiviteten med barn i olika åldrar, och att barn i olika åldrar kunde genomföra aktiviteten. 

Barnen som var lite äldre tyckte också att punktskriften var intressesant att känna på och att få förståelse för hur blinda kan läsa. 

Vi tror att barnen har fått en större förståelse för sinnet känsel och att de kan koppla begrepp som de möter i sin vardag till känsel. 

Vid framtida naturvetenskapliga projekt som vi kommer att planer kommer vi att intervjua barnen tidigare för att kolla vad de har för kunskaper om det valda ämnet. Med tidigare menar vi 1-2v innan aktiviteten ska utföras för att känna att vi har tid och för att planera en bra aktivitet för barnen med utgångspunkt i deras erfarenheter. Det vore även intressant att prova att göra en cartoon concept med barnen inför en aktivitet med barnen.

2 kommentarer:

  1. Kul att vill prova en Concept Cartoon även i förskolan! Visserligen får ni läsa /berätta vad barnen säger, men det kommer säkert att inspirera till samtal och till nyfikna utforskningssituationer.
    Ni skriver att ni tror att barnen har fått en större förståelse och att de kan koppla begrepp som de möter i sin vardag till känsel. Här borde ni beskrivit vad det var i er analys som gjorde att ni kan påstå detta.

    SvaraRadera
  2. När vi skriver att vi tror att barnen har fått en större förståelse och att de kan koppla begrepp som de möter i sin vardag till känsel – så menar vi följande som ett förtydligande:

    När vi började vårt projekt om känsel märkte vi att barnen i flera fall kunde beskriva hur saker och ting känns, till exempel att mattan är mjuk eller att spetsen på pennan är vass. Barnen kunde däremot inte koppla samman det som de beskrev till begreppet känsel. Nu efter avslutat projekt har vi märkt att barnen pratar om dessa begrepp med en större förståelse, att det nu vet att det är just känsel och inte bara att något är t.ex. mjukt eller hårt.

    SvaraRadera