söndag 1 april 2012

Inför exkursion i maj 2012


Klappersten

Klapperstenar är mindre stenar som slipats och rundats genom friktion mot varandra vid sjö- och havsstränder. Klapperstenar är vanligt förekommande på både väst- och östkusten i Sverige. Ibland samlas dessa stenar och bildar stora vallar på stranden. 

 

Fossil

En fossil är en rest, eller spår, av djur och växter som bevarats i olika typer av sediment eller sedimentära bergarter som avlagrats någon gång under jorden historia. Sedimenten kan förbli lösa men ofta blir det förstenad och omvandlas till bland annat lerstenar, lerskiffer, sandstenar, kalksten eller tuffer. Fossiler kan bevaras på olika sätt som till exempel som försteningar eller avtryck. Det är oftast de mest motståndskraftiga delarna som bevaras. Hos djur är det till exempel skal, tänder och ben. Hos växter är det till exempel sporer, frön, blad och stammar.

De mest kända och spektakulära fossilen är förstås dinosaurier, men det finns fossil av nästan alla typer av djur och växter. Fossilen hjälper oss att förstå hur livet sett ut vid olika tidpunkter på olika platser i jordens historia och hur livet utvecklats genom årmiljonerna. De gör också att vi bättre kan förstå jordens klimathistoria.

De yngsta fossilen är omkring 10 000 år gamla. Yngre och endast delvis omvandlade fossil kallas ibland subfossil. De äldsta fossilen på jorden är ca 3.9 miljoner år gammal och är lämningar efter bakterier från jordens barndom. För att kunna avgöra hur gammal en fossil är kan man ta hjälpa av mätningar av radioaktivt sönderfall. De som arbetar med fossil kallas för paleontologer.2 kommentarer:

  1. Kan vi hitta klapperstenar här i vår närhet?

    SvaraRadera
  2. Ca 15 km norr om Skövde ligger odlingslandskapet Garparör och där finns det klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte. Även vid Ryds kyrkoruin kan vi finna klappersten.

    SvaraRadera