fredag 20 april 2012

Vad är Teknik och hur arbetar min VFU förskola med detta?

Vad är Teknik?

Enligt nationalcyklopedin är ordet teknik en sammanfattande benämning på alla människans metoder att kunna tillfredställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål samt föreställning att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande (www.ne.se besökt den 20 april 2012)

 I boken Teknik i skolan av Thomas Ginner och Gunilla Mattson (1996) beskrivs det några alternativ till diskussion inom vad är Teknik? Några av dessa alternativ är

·         Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg.

·         Teknik är tillämpad naturvetenskap.

·         Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte för att öka deras användbarhet.

·         Teknik är människans metoder att behärska naturen (T. Ginner & G. Mattsson, 1996). 


Idén om tekniken som ett eget språk, ett eget kunskaps område. Utmanar den uppfattning som många i dagens läge anser självklart att nämligen tekniken kan förstås som tillämpad naturvetenskap.

Innan kursen började visst jag inte hur stort område teknik omfattade. Jag visste inte hur tekniken hade utformas genom alla århundrade som har passerat. Nu under kursens gång har jag lärt mig att teknikens utveckling är viktigt både för oss vuxna samt barnen. 

Hur arbetar Min VFU förskola med Teknik

Det min VFU förskola gör för att kunna få in tekniken i deras verksamhet är att dem tar mycket hjälp av Balthazar och deras teknik sätt. Balthazar är en stor tillgång till min VFU förskola pga att förskolan inte har någon direkt teknikhörna där barnen kan snickra och pyssla. Dock allt har avdelningen gjort ett rum som heter konsthörnan.  Där kan barnen sy och rita med olika material. Nu har avdelningen ett projekt där barnen ska göra egna instrument med hjälp av olika material, exempelvis pinnar, burkar, tyg m.m.

Personalen använder själva dagligen med teknik genom att använda sig av datorer på sina planeringstimmar. Personalen använder sig även av digitalkameran dagligen. Personalen anser att digitalkameran är deras verktyg som mest hanteras av dem på förskolan. Genom att använda sig av digitalkameran anser personalen att dem kan få ut mest material som styrker barnens utveckling. För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i deras barns utveckling har personalen sett till att inskaffa sig en fotoram där bilderna visas dagligen. Förskolan har tillgång till en projektor men den används väldigt sällan, vilket jag tycker är lite synd.  

1 kommentar:

  1. Positivt att du breddat din syn på teknikområdet! Det kommer säkert att hjälpa dig med att utveckla barnens teknikupptäckter också. Bra att förskolan utnyttjar Balthazars utmärkta resurser, men lite synd att barnen inte har kontinuerlig tillgång till liknande material på förskolan. Du skriver om att man på förskolan inrättat en konsthörna. Om du ser på arbetet där utifrån dina teknikkunskaper så ser du säkert att här finns minst lika mycket teknik, som konst och konstruktion. Barnen använder väl verktyg; sax och nål tex. och material som är tillverkat/bearbetat på ett eller annat sätt,tex. tyg, garn och tråd. (Se punkt 1 och 3 här ovan)Vad det blir av en sådan ”hörna” beror helt på vilket fokus man som personal lägger på arbetet. Det kan bli bara skapande eller konstruktion och skapande, men kan också bli en kombination av konstruktion/skapande och teknik.

    SvaraRadera