onsdag 4 april 2012

Ord


Vulkanism
För att vulkanism ska upphöra krävs att de systemen som får magman att tränga upp ur jorden upphör. Om de tektoniska plattorna slutar att röra på sig så får vi inga divergerande eller konvergerande plattzoner, och det är ju främst vid dessa som vi har vulkanism. Men för att få plattorna att sluta röra sig skulle det krävas enorma förändringar i jordens inre. Idag ”flyter” ju litosfären med dess plattor på den mer vätskelika astenosfären. På något sätt måste astenosfären bli mer fast och förhindra att plattorna rör sig. Och för att astenosfären ska bli fast krävs att temperaturen sjunker. Och det är faktiskt så att temperaturen i jordens inre sjunker, detta på grund av ”bränslet” inte räcker hur länge som helst. Värmen kommer från radioaktivt sönderfall och det har en halveringstid på mer än 1 miljard år. Så det kommer att ta mycket lång tid innan jorden kyls av så pass mycket att de tektoniska plattorna slutar att röra på sig! Men när det sker så kommer det dels inte finnas några divergerande eller konvergerande plattgränser där vulkanism kan uppstå, dels så skulle det inte finnas någon het magma som kan ”driva” vulkanerna.
Pangea
För 225 miljoner år sedan bildades den stor landmassa runt ekvatorn som kallades Pangea, en så kallad superkontinent. Det sägs att Pangea sträckte sig brett på ekvatorn och från pol till pol. När Pangea uppstod bildades det flera berg som fortfarande finns kvar, till exempel Appalacherna i Nordamerika och Uralbergen i Centralasien. Pangea skulle sedan dela sig i 7 delar, så kallade tektoniska plattor som långsamt rörde sig ifrån varandra.
Istiden
En istid är en period i jordens historia då klimatet är kallare och stora landområden därför har blivit täckta med is. Termen kan både syfta på en nedisning(exempelvis den senaste istiden Weichsel) och på en längre tidsperiod med flera nedisningar. Inlandsis kallar man det när hela terrängen är täckt av is och bara enstaka bergstoppar sticker upp ur isen. Till skillnad från en glaciäris bör inlandsisen sträcka sig också utanför fjällkedjorna och tillväxa oberoende av dem. Det har inträffat flera nedisningar under jordens historia. De äldsta spåren av istider är 2,4 miljoner år gamla. Under de senaste 600 000 åren har vi haft tre istider (Elster, Saale och Weichsel) med mellanistider som varat i ungefär 15 000 år (vi lever troligen i en mellanistid idag). Det är Weichselistiden vi i allmänhet avser då vi pratar om ”istiden”. Den inleddes för 115 000 år sedan och avbröts några gånger av varmare perioder. För 22 000 år sedan nådde isen sin största utbredning och för 10 000 år sedan hade isen nästan helt smält bort. Stora inlandsisar omformar det befintliga landskapet och lämnar efter sig spår i form av isräfflor och sediment som avlagras i samband med framryckningen och isavsmältningen, till exempel morän och varvig glaciallera. Vi kan kanske se spår av de senaste tre istiderna i naturen, men spåren från den allra senaste istiden ser vi överallt.

// Natalie


Källor 
www.ne.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
Sökord : istiden, pangea och Vulkanism

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar