måndag 9 april 2012


Teknikens Historia


Tekniken är betydligt äldre än den systematiserade naturvetenskapen menar Ginner & Mattson (2010) på i sin bok ”Teknik i skolan”. Ofta uttrycks naturkunskap och teknik som ett sammansatt ord ”naturvetenskapåteknik” precis som att naturvetenskapen skulle vara det ordnade och det överordnade begreppet. Detta stämmer alltså inte med det historiska perspektivet, då tekniken är ett betydligt äldre begrepp (Ginner & Mattson, 2010).

Teknik kommer från det grekiska ordet techne som betyder konst eller konsthantverk. Den tekniska kunskapstraditionen har utvecklats från början av praktiska verksamma kvinnor och män. De har inte lämnat efter sig några skriftliga beskrivningar på sina upptäckter utan de har prövat sig fram och utvecklats genom sina misslyckanden (Ginner & Mattsson, 2010).

Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Det finns många olika definitioner av "teknik". Marshall McLuhan menar att teknik är en förlängning av biologiska, evolutionärt framväxta funktioner hos människan, både materiellt och kommunikationsmässigt. Men det finns definitioner där teknik-begreppet inte enbart är kopplat till människan. Exempelvis Hornborg definierar teknik som en strävan att övervinna begränsningar i tid och rum, vilket alltså även kan appliceras på andra arter och på maskiner. Läran om teknik kallas teknologi (http://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik).

Natur & Teknik på min VFU!


Vi är övertygade om att förskolan spelar en viktig roll när det gäller att grundlägga en lärandeprocess inom den naturvetenskapliga allmänbildning och den ekologiska förståelsen för vår värld som vi just nu anser är viktigare än någonsin (Hellden, mfl, 2010). Därför är det upp till oss blivande pedagoger att påverka de pedagoger som just nu arbetar i förskolan och som inte har fått förståelsen för hur viktiga dessa ämnen faktiskt är.  

Pedagogerna på min VFU förskola har blivit ”oroliga” över den nya reviderade läroplanen där det tydligt står att förskolan skall bidra med att barnen skall utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö 98 rev. 2010). Men vad pedagogerna inte har vetskap om på dagens förskola är att just tekniken finns överallt, bara man vet vad det är man letar efter.

Vad jag har kunnat se på min VFU plats arbetas det mycket med teknik, Fast de själva inte vet om det? Så är det nog tyvärr på de flesta ställen. De tänker inte på att barnens sätt att hantera viss material som lego, pappersrullar, klippa, klistra och montera grejer hör till just ämnet Teknik.

Jag påvisade personalen flera gånger då jag ansåg att barnen faktiskt visar stor förmåga att hantera teknik på förskolan, det måste inte handla om att ett barn monterar och kopplar ihop en grej som en ficklampa. Teknik kan vara så mycket mer. Personalen är flitiga med att använda förskolans over-head apparat och gör det gärna för att just barnen har visat intresse för den, där kan jag se tekniken och framförallt att de ser till barnens intresse då det är lättare att fånga barnens engagemang. Likaså när barnen vill ha disco och de släcker lampan och sätter på discoljus i taket, och barnen upptäcker kontrasten mellan ljust och mörkt, detta är självklart också teknik.

Naturen används flitigt på min VFU-förskola, de går till skogen i olika grupper flera dagar i veckan. I skogen gör de olika upptäckter, de pratar om Hållbar Utveckling där barnen får möta skogsmulle som visar hur naturen och dess omgivning ska skötas om.  De sår växter och frön och får se dem växa och till vilket syfte. Med min introduktion av fotosyntesen kommer det nu arbetas mer med just solen och dess energi nu fram i vår. Naturen ligger personalen varmt om hjärtat och det märks att de vet vad de pratar om när det gäller ämnet Natur.

Referenser


Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket. (2010).

Helldén, Gustav (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk belysning. 2. [dvs 1.] uppl. Stockholm: Liber

Utbildningsdepartementet (1998/Rev2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Rev.2010. Stockholm: Regeringskansliet.

Inlagt av: Veronica Widsing

1 kommentar:

  1. Det du beskriver är nog en relativt vanlig bild att man inte "ser" tekniken, därför att man för det första inte fått ta del av några definitioner av vad teknik kan vara, dels en viss brist på kunskap om hur man kan arbeta med teknik och naturvetenskap.Däremot arbetet med naturen brukar vara väl utvecklat på förskolorna. Snart kommer ni ut i verksamheten och kan förhoppningsvis inspirera era kommande kollegor.

    SvaraRadera