tisdag 3 april 2012

Teknik på min VFU-plats

Teknikens historia
Teknik är ett ämne som har funnits väldigt länge, lika länge som människor har funnits. Vi människor är inte som djur som klarar av att fånga sitt byte/mat själva utan vi behöver ha tekniken till hjälp i många olika seenden. Om det inte skulle finnas några människor skulle det inte finnas någon teknik, då det bara är vi människor som använder oss utav tekniken. Tekniken förs hela tiden framåt och utvecklas på grund av vår nyfikenhet, förändringar i naturen mm. Teknik kan förklaras med begreppet: know how- hur man skapar och använder saker och ting för att tillfredställa ett behov. Ordet teknik kommer ifrån grekiskan (Techne) och betyder konst/slöjd. Här är några olika definitioner av begreppet teknik:
Metoder för att tillfredställa ett behov (vi vill ha det bättre).
Metoder för att behärska naturen (vi vill använda oss av naturen).
Metoder för att bearbeta råmaterial i syfte att öka användbarheten.
Min VFU-förskola
På förskolan där jag har min vfu arbetar de en del med tekniken men de skulle helt klart kunna göra det mer enligt mig. De låter till exempel barnen sitta vid datorn som de har inne på avdelningen, där får barnen spela spel eller sitta och skriva. Barnen har också vid några enstaka tillfällen fått fota med kameran själva. Sedan använder dig sig utav vardagsföremål så som, brödrost, telefon, lampor, skrivare mm. Detta är dock föremål som nästan alltid används av de vuxna och inte av barnen på förskolan. Det finns oftast väldigt mycket saker i förskolan som används ofta men personalen tänker inte på att de har med teknik att göra. Som t.ex. en penna, den är skapad med hjälp av en teknik. Eftersom teknik inte används eller pratas så mycket om på de flesta förskolor (egen erfarenhet) så blir barnen väldigt intresserade och nyfikna när vi väl tar upp ämnet och gör någon aktivitet med teknik. Detta är något som borde tas om hand, barnens intresse. Det går att utveckla aktiviteterna väldigt mycket. Jag tror att det saknas tillräckligt med kunskap hos pedagogerna vilket resulterar i att de väljer att inte arbeta så mycket med teknik. Något som man är osäker på väljer man oftast bort. Detta är något att försöka ändra på bland personalen på förskolorna, att skapa mer kompetens inom teknik.
När barnen fick ta kort med kameran var det meningen att de skulle få se på korten de hade tagit, på datorn efteråt och även berätta om vad de hade tagit kort på. Tyvärr så fungerade inte det programmet som visar bilderna just då. Detta är något som jag tycker är tråkigt, det lilla som personalen oftast använder sig utav datorn, då funkar det inte ens. Något som är positivt är i alla fall att de på min vfu-plats fick några nya bärbara datorer nyligen. Med en bärbar dator kan barnen få komma undan lite medans de sitter vid datorn vilket jag tycker är bra att kunna göra ibland.
Litteratur
Föreläsning med Anna-Stina Ahlrik. Högskolan i Skövde (2012-01-21)
Föreläsning med Jörgen Dimenäs. Högskolan i Skövde (2012-01-27)

1 kommentar:

  1. Bra att du "ser" även den enkla tekniken i vardagen! It-tekniken är ju bara en liten del av den teknik som finns och används på en förskola. Du får sätta igång att visa och inspirera personalen. Det är nog som du skriver både en viss rädsla men också brist på kunskap om tekniken som ämnesområde.

    SvaraRadera