söndag 8 april 2012

Teknik i förskolan.

Teknikens historia.
Teknik kommer från det grekiska ordet techne vilket betyder konst eller konsthantverk. Men vad är då teknik? Ginner och Mattsson (2010) skriver att ”Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process.” (s.22). Teknikens historia är lika lång som människans men man skulle kunna säga att den till och med är äldre eftersom att djur har kunnat utnyttja enkla redskap eller bygga byggnader och konstruktioner. Exempel på detta är att bävrar bygger sina hyddor, spindlar spinner sina nät. Dock finns det vissa skillnader mellan djuren och människorna. Hos djuren styrs dock detta det främst av ett genetiskt nedärvt beteende. Medans vi människors användning av teknik är däremot ett inlärt beteende samt en del av den kulturella traditionen. Om man tittar tillbaka till de tidiga jägar- och samhällenas teknik bestod av redskap av sten, trä samt ben. Det kunde vara flätade korgar för att kunna samla och bevara födan i.

Teknik är en sammanfattande benämning på människans metoder för att kunna tillfredsställa sina önskningar genom att kunna använda fysiska föremål för att kunna öka sin levnadsstandard. Det är tack vare tekniken som vi människor kan leva i norden, i vårt kalla klimat. Utan oss människor så skulle det inte kunna finnas någon teknik då det är vi som använder den och utvecklar den och dess användningsområden. Det finns olika definitioner av begreppet teknik. Man kan se metoder för att tillfredsställa ett behov, vilket vi använder oss utav för att vi vill kunna ha det bättre. Metoder för att behärska vår natur vilket innebär at tvi använder oss utav naturens tillgångar. Den sista är att vi bearbetar råmaterial i syfte att kunna öka användbarheten.

Nästan alla tekniska föremål är uppgjorda av stora system som utgör delsystem (Ginner & Mattsson, 1996). Detta system finns också på förskolan, som elsystemet, där de små delsystemen är lampor och element osv. Maten är också ett delsystem som utgör ett större system. Nu för tiden är kunskaper om hur mat framställs okända för barn och ungdomar. Till första hälften av 1900-talet var detta vardagskunskaper för alla. Slutet av 1700-talet började maten bli industriell produktion i stället för att få maten direkt från gårdar. Om man genomför i början av 1900-talet med idag har ett ganska avancerat system utvecklas, med många delsystem, kring att få mat i magen(Ginner & Mattsson, 1996).

Teknik på min VFU förskola.
På min VFU förskola så använder man sig dagligen av teknik. De använder sig av spisen, kaffe kokare, vatten kokare, dator, skrivare m.m. Teknik finns överallt, på förskolan finns den till exempel i form av olika redskap som barnen kan använda sig av. Det gäller inte enbart den tekniska utrustningen så som datorer, skrivare och kamera. Torkskåpen är också teknik. Teknik är ett brett begrepp och enligt Ginner och Mattsson (1996) så är teknik allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov. I Läroplanen för förskolan står det att barnen ska utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö 98 rev. 2010). Barnen får sitta vid datorn där de kan skriva ut målarbilder men även skriva. Sedan finns det annan teknik som barnen och personalen använder sig av utan att egentligen varken pedagoger eller barn tänker på det. Detta kan vara saker som en vanlig penna och dess teknik.

Vid på och avklädning använder barnen sig av olika tekniker för att lättare kunna klara sig själva. Det finns redskap som underlättar när barnen ska få av sig skorna (vet inte vad denna kallas, en ställning i trä där barnen sätter i hälarna på skorna för att lättare kunna dra dem av sig) samt skohorn för att lättare få på sig skorna. När barnen är ute så har de ibland hjälp av tekniken i till exempel sandlådan då de använder sig av små grävmaskiner för att kunna göra stora hål snabbt. Efter uteleken är det dags för barnen att tvätta händerna, detta görs med tvål och vatten, tvål som de får genom en tvålpump och vatten som kommer ur kranen vid handfatet, även detta är teknik. Olika former av bygg och konstruktionsmaterial är populärt på förskolan, både hos pojkar och flickor. Att pärla och göra halsband, aktiviteter där den finmotoriska tekniken övas, utförs på min avdelning nästan enbart av flickor. Pojkarna ägnar sig hellre åt att "ploppa" eller pussla, vilket också flickorna gärna gör. Om man bara har ögonen öppna så ser man teknik överallt.

Referenser
Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010. Regeringskansliet, Stockholm


Utbildningsdepartementet (1998/Rev2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Rev.2010. Stockholm: Regeringskansliet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik (Hämtad 2012-03-06)


Publicerat av: Åsa Lundberg

1 kommentar:

  1. Redskapet du beskriver heter stövelknekt.
    Bra att du har "öppnat dina teknik ögon"!
    All den teknik du hittat kan bli till temaarbeten för att bearbetas för att barnen skall förstå/bli medvetna om hur saker och ting fungerar. Du har att gör en hel termin! :-)

    SvaraRadera