tisdag 3 april 2012

Teknik på min VFU-förskola.


Teknik kommer från det grekiska ordet techne som betyder konst eller hantverk. Teknik är en sammanfattande benämning på alla människans metoder för att kunna tillfredsställa våra önskningar genom att använda fysiska föremål och öka vår levnadsstandard. Det är tack vare tekniken som vi kan leva här i Norden i vårt förhållandevis kalla klimat. För att lättare förstå teknik sätts ibland orden ”Know how” framför. Teknik är alltså en slags benämning på hur vi skapar och använder föremål för att tillfredställa ett behov. Det som driver teknikens utveckling är ofta människans behov av att något skall gå snabbare och/eller lättare samt vår nyfikenhet. Teknik är ett redskap som gör att vi kan erövra världen bättre, bli starkare och bli bättre tänkare. Vid nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi.
Teknik är ett mycket gamalt ämne och det ämne som vi kan förklara bäst, då det är människan som har skapat ämnet teknik. Naturkunskap, till skillnad från teknik, är något mer svårförklarat då det handlar om förståelse av till exempel naturlagar. 

Vid första anblicken av min VFU-plats skulle jag säga att de inte använder sig av teknik överhuvudtaget. Detta påstående skulle jag grunda mig på att de inte använder sig alls av dator, Ipad eller dylikt tillsammans med barnen. Personalen använder sig av datorn någon gång när barnen inte är inne på avdelningen men även detta är ytterst lite. Men, vid en närmare inblick och insyn, på verksamheten ser jag att teknik förekommer i vardagen. Till frukosten på avdelningen använder de sig av brödrost, kaffebryggare och vattenkokare. Telefonen används självklart men även kamera och lamineringsmaskin används ibland. Frågar barnen om hur dessa apparater fungerar så försöker personalen förklara så gott de kan men det är ingen kunskap som de förmedlar till barnen på ett strukturerat sätt. 

Min handledare på min VFU säger att de inte arbetar med naturvetenskap och/eller teknik som specifikt ämne (det gör de inte med något ämne). De försöker istället anamma barns frågor och funderingar och skapar möjligheter och tillfällen för nya ämnen på så sätt. Ett exempel hon gav mig var när de hade frusit vatten till is, utomhus när det var kallt, och sedan sett isen smälta till vatten igen när det blivit varmare, eller när de tagit in isen. Hon var noga med att poängtera att de inte slutade där, med ett roligt projekt och att ”bara” konstatera att isen smälte, utan att de benämnde de olika stegen och försökte förklara det med naturvetenskapliga begrepp. Teknik anser både min handledare, och de andra i arbetslaget, vara ett svårt ämne som de känner att de inte har kunskap eller erfarenhet om. Detta hävdar de är en anledningen till att de inte arbetar med teknik just nu. Jag har varit med på planering på min VFU och då har de diskuterat just det som står om teknik i den reviderade läroplanen för förskola och förhoppningsvis kommer deras diskussioner och funderingar leda fram till att ämnet teknik kan få mer plats i deras verksamhet.

Källor:
Ne.se och Wikipedia.se (hämtade 2012-04-02).
Föreläsning med Anna-Stina Ahlrik, Högskolan i Skövde, (2012-01-20).
Föreläsning med Jörgen Dimenäs, Högskolan i Skövde, (2012-02-27). 


Publicerat av Elisabet Alpsten. 

2 kommentarer:

  1. Jag tror att du måste hjälp dem att "se" tekniken i vardagen. Upptäcka att det inte behöver begränsas till olika elektriska apparater utan till vardagsföremål, som barnen och de vuxna använder varje dag (sax, kavel, hammare vagnar med hjul osv.osv)

    SvaraRadera
  2. Ja, både jag och personalen behöver nog tänkte lite annorlunda/enklare för att inte krångla till ämnet teknik för varken oss själva eller barnen.

    SvaraRadera