tisdag 10 april 2012

Vad är teknik? Hur använder man teknik på min VFU-plats?

Vad är teknik? 
Den sammanfattande benämning på teknik är alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål(www.ne.se, besökt 4/10-12) Det finns många olika definitioner på vad teknik är men vi är dock överens om begreppets innebörd skriver  Thomas och Gunilla i boken Teknik i skolan(1996). Om man inte är överens om begreppets innebörd ska man reda upp det för det kan uppstå missuppfattningar och det gör att en diskussion om skolans teknikundervisning.

Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg
Teknik är tillämpad naturvetenskap
Teknik är människans metoder att behärska naturen
Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål.
Det är bara några exempel på vad teknik är som det skrivs om i boken Teknik i skolan(1996).

Så länge som människan har funnits har hon skapat, därför är teknikens historia lika lång och omfattande som mänsklighetens historia. Tekniken i samhällets har utvecklats genom att ett problem har uppstått och det behövs lösas. Män eller kvinnor har prövat sig fram för att lösa problemet och olika tekniker, verktyg och metoder har utvecklats(T. Ginner & G. Mattsson, 1996).

Innan jag började läsa min natur och teknik kurs visste jag inte att tekniken var ett så brett ämne, hur länge det har utvecklats och hur beroende vi människor är av att tekniken utvecklas. Det får mig att inse hur viktigt det är att vi lär barnen om teknik redan i förskolan.


 Hur använder man teknik på min VFU-plats?
Teknik användningen är något som jag ser dagligen på min vfu-plats. Personalen använder sig av tekniken på följande sätt:
  • Dokumentation på datorn
  • Digitalkamera
  • Projektor
Dokumentation sker dagligen och personalen använder sig av datorn som finns inne på avdelningen. Jag som student har även fått prova på att genomföra dokumentation på datorn. Vilket gör mig delaktig i deras dagliga teknik användning. Lärarlaget är duktiga på att använda sig av digitalkameran, dem tar kort på barnen under aktiviteter under dagarna. Bilderna visas senare i en fotoram som föräldrarna kan titta på och se vad som händer på förskolan. Projektorn använde dem under melodifestivalen. Genom datorn gick dem ut på www.youtube.com och tog fram melodifestivals bidragen och spelade upp dem genom  projektorn så barnen stod och sjung samt dansade.

Barnen tar del av tekniken på följande sätt:
  • Lär sig olika metoder 
  • Teknik hörnan
  • Bygg hörnan

Barnen lär sig ofta nya metoder inom till exempel målning, pensel, svamp och potatistryck. Min handledare anser att barnen ska få lära sig olika metoder som dem sen kan använda sig av senare. Det finn en teknik hörna inne på min VFU-plats ute på torget där barnen kan leka med magneter och olika byggmaterial. Barnen på min avdelning är mest intresserade av magneterna. Inne på avdelningen har barnen en bygghörna där dem kan bygga med olika klossar. Barnen brukar bygga torn, broar och slott. Genom att bygga med klossar lär dem sig olika metoder inom byggteknik.Referenser
Ginner, Thomas & Mattsson, Gunilla (red.) (1996). Teknik i skolan: perspektiv på teknikämnet och tekniken. Lund: Studentlitteratur

www.Ne.se

1 kommentar:

  1. Du skriver att du innan kursen inte visste att teknikämnet var så brett, det är därför positivt att läsa att kursen nu möjliggjort, att du kan se tekniken på ett annat sätt. Hoppas att du kan utveckla ditt teknikseende ännu mer för att därigenom hjälpa dina kommande barngrupper att också bli fascinerade av tekniken runt omkring dem.

    SvaraRadera