onsdag 25 april 2012

Teknikens historia och teknik i förskolan

Teknikens historia
Tekniken kan sägas vara äldre än människans historia eftersom det finns djur som utnyttjade tekniken innan människan levde. Människans användning är till skillnad från djurens ett inlärt beteende och en del av den kulturella traditionen (ne.se). Ginner och Mattsson (2010) skriver att det inte finns någon korrekt ämnesdefinition av teknik utan att det finns många sätt som teknik kan definieras på. De räknar upp många olika definitioner på ämnet, men skriver att definitionerna är åtskilliga och går att diskuteras vilken definition som är mest tilltalande. De skriver även att tekniken är betydligt äldre än naturvetenskapen och att det är allt som människan sätter mellan sig och naturen. I skolan anser Ginner och Mattsson (2010) att det inte går att arbeta med alla definitioner och ämnen av teknik. I förskolan ska förskollärarna sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, (Lpfö98, reviderad 2010, s.10).
Teknik på förskolan
Min handledare är väldigt intresserad av speciellt teknik och åker ofta på besök på Baltazar och är med i en teknikgrupp på förskolan. På min VFU-plats brukar de tre gånger i veckan dela upp barnen i mindre grupper då varje förskollärare har en egen inriktning på aktiviteten. Min handledare har då den så kallade "teknik gruppen". Under tiden jag varit på VFU:n har de köpt sig ett vattenbord som de i perioder använder mycket ihop med barnen, de har aktiviteter som ösa och hälla, flyter sjunker osv. När jag varit där har hon även arbetat mycket med varmt och kallt och hon hade en aktivitet där barnen fick uppleva att det blir bubblor när man blåser i ett sugrör i vatten. Mycket spännande! De har undersökt vardagsteknik så som spännen på byxor, gafflar och knivar osv. Det är vad förskolan arbetar med mest vid aktiviteter på min VFU-plats, det finns ju självklart mer men de är vad dem själva kallar för teknikaktiviteter. Det jag kan se att barnen utforskar inom teknik och naturvetenskap i vardagssituationer är att de just nu är mycket intresserade av att klippa, de håller på att lära sig tekniken med saxen. De äldsta barnen håller även på att lära sig gunga själva (energi omvandling - rörelseenergi). Ja det finns mycket på förskolan som är naturvetenskap och teknik som man egentligen inte tänker på, det arbetas med dessa fenomen varje dag!
Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplanen för förskolan: Lpfö98 (reviderad 2010). Stockholm: Regeringskansliet.

1 kommentar:

  1. Vilken fantastisk förskola du är på! Positivt att du få ta del av deras genomtänkta arbete när det gäller såväl naturvetenskap som teknik.

    SvaraRadera