måndag 2 april 2012

Inför exkursion

Tappning- Baltiska issjön
Under tiden då inlandsisen höll på att dra sig tillbaka från Nordeuropa för omkring 15000 år sedan bildades en föregångare till Östersjön som kallas för Baltiska issjön. Sjön var en kall och lerig sötvattensjö som till största delen av året var istäckt. Från början hade den sitt utlopp vid Öresund. Inlandsisen var flera kilometer tjock och den tryckte ner jordskorpan några hundra meter. När isen sedan smälte och trycket försvann så steg jordskorpan igen. Det gjorde så att Öresunds botten så småningom hamnade över havsnivån och Baltiska issjöns utlopp täpptes igen. För cirka 11500 år sedan bredde sjön ut sig söder och öster om Sverige. Det har hittats spår som tyder på att sjöns yta vid den här tiden plötsligt sjönk 25 meter. Detta måste ha varit en katastrofal tappning som inträffat enligt forskare. Den Baltiska issjöns tappning har länge varit diskuterad men nu anser forskarna att spår i Västergötland talar om hur och var den inträffade.
Under tappningen kalspolades området och kvar finns hällmarker och blockfält.

Rullstensås
En rullstensås eller grusås är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning.
När den stora isen som var landtäckande började att smälta så frigjordes väldigt stora mängder med vatten som rann över, genom och under isens yta. Under istäcket bildades då isälvar som strömmade och formade tunnlar som mynnade i iskanten. När stenar och grus rullade med i de strida strömmarna slipades de runda. En rullstensås är väl sorterad med det grövsta materialet längst ner och det finkornigaste överst. Ett exempel på en sådan ås är Badelunda-åsen som går genom en del av Dalarna. Hedemora får sitt grundvatten ifrån den åsen.
Åsen är Sveriges vanligaste isälvsavlagring. Det är en långsträckt ryggformad bildning som till största delen består av sand, grus och sten. Ibland förekommer det en mycket grov åskärna med block i den centrala delen. Under högsta kustlinjen (HK) är åsar ofta väldigt stora, de kan vara upp till cirka 25 mil långa.

1 kommentar:

  1. Hittade du något om ev. rullstensåsar i vår närhet här i västsverige?

    SvaraRadera