tisdag 10 april 2012

Teknik i förskolan

Teknik
Som de flesta säkert gjorde innan kursens början så tänkte man teknik som t.ex. datorer, cd-spelare, motorer och kamera d.v.s. tekniska prylar eller någonting man minns ifrån skolan som ett lite klurigt ämne. Efter att ha läst litteratur och lyssnat på föreläsningarna så inser man hur mkt mer som är teknik och det kan vara de vanligaste sakerna som används på förskolan som kniv, gaffel, cykel, klocka och vattenkran. Tekniken har funnits länge den är faktiskt äldre än naturvetenskapen. Ordet teknik kommer ifrån grekiskan och betyder konst och slöjd.  Ginner och Mattsson (1996) beskriver teknik som allt människan sätter mellan sig själv och naturen samt de kunskaper och erfarenheter hon då utvecklar. Vi använder tekniken för att öka vår levnadstandard och den utvecklas genom att vi är nyfikna och vill ha hjälpmedel till det mesta som kan underlätta för oss. För att skilja på teknik och naturvetenskap kan man använda sig utav know how inom tekniken d.v.s. hur man skapar och använder föremål för att tillfredsställa alla behov. Inom naturvetenskapen talar man om know why vilket menas med att vi söker kunskap och förståelse för någonting.
Teknik på förskolan
Jag frågade på min VFU förskola hur det arbetade med teknik och vilken teknik som finns runt om dem. De berättade att de har tekniksamlingar en gång i veckan då läser de en berättelse om en flicka som vill undersöka vissa grejer så får barnen vara med att konstruera och experimentera. Förskolläraren som brukar hålla i dessa samlingar är nyutbildad och har klart för sig att det finns mycket teknik i deras omgivning och vad teknik är. När jag frågade de äldre så svarade de att de använder sig utav datorn och kamera. Datorn använder sig bara förskollärarna av det är inget de använder ihop med barnen. Jag märker att de äldre tycker det känns som ett svårare ämne än vad det gör för den nyutbildade läraren. Vilket inte är så konstigt med tanke på att hon precis läst om teknik I den reviderade läroplanen läggs stor vikt vid teknikämnet, vilket gör att alla på förskolan bör läsa in sig på vad teknik ämnet innebär. Jag tror det är viktigt att få förskollärarna att inse att teknik inte behöver vara svårt och krångligt men lär man sig v ad teknik är så kanske man vågar använda begreppet mer och skapa fler aktiviteter kring medveten tekniken. Med medveten teknik menar jag att förskollärarna vet om att det handlar om teknik det de gör. Många gånger säger förskollärarna att det arbetar med naturvetenskap fast det egentligen handlar om teknik. Jag tror att de ute i förskolorna behöver få mer utbildning för att det ska känna sig säkra på begreppet.


Referenser
Ginner, T. & Mattsson, G. (red.) (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket. (2010).
Föreläsning med Anna-Stina Ahlrik. Högskolan i Skövde (2012-01-21)

1 kommentar:

  1. Ja, utbildning är alltid bra, men här gäller att kommunens beslutsfattare också förstår det och satsar fortbildningspengar. Så i dagsläget får nog du, precis som den nyutbildade förskolläraren, vara inspiratörer och informatörer.

    SvaraRadera